Системи на вода

  DAIKIN е водещ производител на климатична техника с дългогодишен опит в производството на термопомпи тип "въздух- вода" и над 150 000 термопомпи, монтирани из цяла Европа и постоянно се стреми да оптимизира ефективността насвоята термопомпа Daikin Altherma (дайкин алтерма)

  Системата Daikin Altherma използва високо ефективни компресори, които ограничават максимално използването на електрическа мощност за загряване. Това води до оптимална ефективност, работа основно в термопомпен режим и нищожно използване на електрически електро нагревател за отопление.

  Сезонната ефективност (наричана още SCOP) на термопомпите е средната ефективност през цялата година. 

  Тук се отчитат конкретните климатични условия и спецификации на помещението (топлинно натоварване, необходими температури на водата и т.н.). Това означава, че стойността на SCOP може да се разглежда като реалната работна ефективност, като се отчита цялото необходимо потребление на електричество и конкретните условия на приложение. 

  Термопомпите DAIKIN ALTHERMA са с висок SCOP което ви гарантира ниски експлоатационни разходи през цялата година както в режим отопление, така и в режим загряване на топла вода за битови нужди. Използвайки термопомпа DAIKIN ALTHERMA вие може да се наслаждавате на ниски сметки за загряване топла вода за битови нужди целогодишно без да има нужда да си инсталирате слънчев колектор.

  DAIKIN предлага няколко варианта на своите термопомпи:

  Термопомпи DAIKIN ALTHERMA само за отопление – стандартни термопомпи със загряване на вода до 55 С в режим отопление и високотемпературни със загряване на вода до 80 С в режим отопление

  Термопомпи DAIKIN ALTHERMA за отопление и охлаждане

  Предлагат се различни варианти според захранването което може да се осигури – моно фазни ~220V и трифазни~400V