Системи на вода

    Предлагаме ви доставка и монтаж на термопомппи, чилъри и вентилаторни конвектори с марката DAIKIN.

    Предлагаме ви термопомпи и чилъри за отопление и охлаждане на апартаменти, малки и големи еднофамилни къщи, офис сгради, административни сгради, загряване и охлаждане на течности и газове за индустриални нужди. Предлагаме цялостно изграждане, гаранционно и извънгаранционно обслужване на чилърни и термопопени системи.

    Вентилаторните конвектори са неизменима част о всяка една съвременна инсталация използваща нискотемпературен източник на енергия. DAIKIN произвежда и предлагам вентилаторни конвектори за всякакви нужди и начин на монтаж. Всички конвектори могат да бъдат оборудвани с управления с възможност за BMS (централизирано или отдалечено управление), трипътни вентили с цел икономия на енергия, безумни вентилатори и други опции така че да задоволят максимално изискванията на своите клиенти.