Вентилация

Рекуператорите  DAIKIN за пресен въздух са най доброто решение когато искаме да имаме високо качество на въздуха в помещението и същевременно с това и ниска цена. 

Предлагаме ви доставка и монтаж на няколко типа рекуператори:

 

Серия VAM – най разпространения и често използван рекуператор. Предлага се за дебит на пресния въздух от 150 м3/час до 2000 м3/час. Предлаганите модели са VAM 150, VAM 250, VAM 350, VAM 500, VAM 650, VAM 800, VAM 1000, VAM 1500, VAM 2000

Рекуператорите от тази серия са подходящи за дома и офиса.

 

Серия VKM-GB – рекуператорите от тази серия имат възможност да се подвържат към климатична инсталация и да се осигури допълнително отопление или охлаждане. Предлага се за дебит на пресния въздух от 500 м3/час до 950 м3/час. Предлаганите модели са VKM 50 GB, VKM 80 GB и VKM 100 GB. Подходящи са предимно за офиси, магазини, големи къщи и др.

 

Серия VKM-BM – рекуператорите от тази серия има възможност да се подвържат към климатична система за и допълнително да се осигури отопление или охлаждане. Освен това имат възможност да се свържат към система за паро-овлажняване. Предлага се за дебит на пресния въздух от 500 м3/час до 950 м3/час. Предлаганите модели са VKM 50 BM, VKM 80 BM и VKM 100 BM. Подходящи са предимно за лаборатории, производствени нужди, офиси, магазини, големи къщи и др.