Вентилация

Вентилация, овлажняване и обработка на въздуха с рециклиране на топлина с възможност за подгряване, охлаждане и овлажняване за оптимален комфорт

 • Енергоспестяваща вентилация за регенериране на топлина, хлад и влага от вътрешното тяло
 • Създава висококачествен вътрешен климат чрез предварителна обработка на идващия свеж въздух
 • Овлажняването на постъпващия въздух води до комфортно ниво на вътрешна влажност, дори по време на отопление
 • Идеално решение за магазини, ресторанти и офиси, изискващи максимално разстояние от пода за мебели, декорации и приспособления
 • Възможно свободно охлаждане, когато външната температура е под стайната температура (напр. пред нощта)
 • Нисък разход на електроенергия благодарение на постояннотоков електромотор на вентилаторите
 • Предотвратята загубите на енергия от свръхвентилация, като запазва качеството на въздуха в помещенията с допълнителен сензор за СО2
 • По-кратко време за монтаж благодарение на лесно регулиране на номиналния дебит на въздушния поток, затова има по-малка поребност от регулиращи клапи в сравнение с традиционния монтаж.
 • Специално разработен елемент за топлообмен с високоефективна хартия (НЕР)
 • Може да работи при по-високо или по-ниско налягане
 • Предлага се за дебит на пресния въздух от 500 м3/час до 950 м3/час. Предлаганите модели са VKM 50 GBM, VKM 80 GBM и VKM 100 GBM. 
 • Подходящи са предимно за лаборатории, производствени нужди, офиси, магазини, големи къщи и др.