Климатици

Предлагаме ви доставка и монтаж на различни модели вътрешни тела за мулти сплит климатични системи DAIKIN. 

Предимството при използване на мултисплит климатици е използването на едно външно тяло за няколко вътрешни тела.

В зависимост от модела, към едно външно тяло могат да се свържат до 5 вътрешни тела.

Мулти сплит климатиците DAIKIN са подходящи за целогодишно отопление и охлаждане.