Климатици

  Фирма DAIKIN е един от най големите производители на климатична техника в света и е един от лидерите които въвеждат иновациите в света на климатизацията. 

  Повече от 80% от уредите за европейския пазар са произведени в Остенде / Белгия и в чешката фабрика в Пилзен. В Япония има отдел за развитие и за производство на електроника, компресори и хладилни агенти. Европейският център за научноизследователска и развойна дейност на Daikin се намира в белгийското седалище в Остенде и се грижи за конкретно европейските изисквания и регламенти.

  Ние ви предлагаме доставка, монтаж и сервиз на сплит климатици, мулти сплит климатици, термопомпи, системи на директно изпарение (централна климатизация).

  Жилищни приложения:

  • Климатични сплит и мулти сплит системи за охлаждане и отопление
  • Термопомпи DAIKIN Altherma (тип :въздух-вода”, геотермални и хибридни) и соларни системи
  • Въздухопречистватели, включващи инсталации с овлажняване на въздуха

   Търговски и промишлени приложения:

  • VRV – системи за централна климатизация на директно изпарение  
  • Sky Air за търговски и административни сгради
  • Приложни системи: Хидравлични системи на основата на водоохлаждащи агрегати
  • Компресорно-кондензатни агрегати за изпарители от други производители
  • Замразяване: охлаждане на супермаркети, обикновено и дълбоко замразяване
  • Вентилационни системи

  Всички продукти на Daikin са произведени при спазване на максималните стандарти за екологосъобразност и енергийна ефективност.