Климатици

    Модели спрени от производство.

    За моделите спрени от произвдоство се доставят резервни части.

    Различните производители осигуряват резервни части 8-10 години след като един модел е спрян от производство.