Услуги

Фирма "Тилт БГ" ООД предлага доставка и монтаж на нова климатична и вентилационна техника, сервизно, гаранционно и извънгаранционно обслужване на климатична техника, чилъри, термопомпи, вентилационна техника.

 • Доставка, монтаж и сервиз на битови климатици
 • Доставка, монтаж и сервиз на термопомпи за частни домове
 • Доставка, монтаж и сервиз на термопомпи и чилъри на вода за офис сгради и технологични нужди
 • Доставка, монтаж и сервиз на климатични системи на директно изпарение тип VRV/VRF
 • Доставка, монтаж и сервиз на рекуператори за пресен въздух
 • Доставка, монтаж и сервиз на топловъздушни завеси
 • Доставка, монтаж и сервиз на вентилаторни конвектори
 • Доставка, монтаж и сервиз на вентилационни камери, вентилатори, въздуховоди, решетки  др.
 • Доставка на различни видове топлообменници за битови и технологични нужди
 • Доставка, монтаж и сервиз на управления CAREL
 • Доставка, монтаж и сервиз на професионални системи за овлажняване за производствени нужди
 • Гаранционен и извънгаранционен сервиз